Samodzielny referent ds. administracji p. Wioletta Szymańska
Sprawy uczniów załatwiane są codziennie  od godziny   8:00 - 14:00
w dniu zebrań z rodzicami  do godziny  18:30

Kontakt

Gimnazjum nr 1  im. Polskich Noblistów
ul. Tanowska 14
72-010 Police
telefon 913176785, komórka 608312977
NIP 8513119644
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gimnazjum nr 1  w Policach  nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą listową oraz elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63§2 Kodeksu postępowania administracyjnego( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami ). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko)
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)
 • przedmiot sprawy, której korespondencja dotyczy.

Legitymacje szkolne

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie legitymacji z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat ( załącznik nr 1 ) ,

 • Wpłacić na konto szkoły 9zł,
 • Zgłosić się do sekretariatu  z dowodem wpłaty i zdjęciem  opisanym na odwrocie  imię i nazwisko, adres zamieszkania  i datę urodzenia, ( może  uczeń)
 • Termin wydania duplikatu legitymacji szkolnej do 7 dni od wpływu opłaty skarbowej na wskazane konto.


Duplikat świadectwa

 • W przypadku  utraty  oryginału  świadectwa  rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent  może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie  duplikatu  z  podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 2),
 • Wpłacić na konto szkoły 26 zł
 • Zgłosić się do sekretariatu  z dowodem wpłaty.
 • Termin wydania   duplikatu  do 14  dni od wpływu opłaty skarbowej na wskazane konto .

Nr konta: PEKAO SA 50 1240 3927 1111 0010 6049 2129
(na to konto wnosimy opłaty za duplikaty)

Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów w Gimnazjum  nr 1 w Policach.
 
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowańi wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635z poźn. zm).

Legitymacje szkolne

 1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
 2. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).
 3. W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.
 4. Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa