Pedagog zaprasza:

 1. Codziennie, od poniedziałku do czwartku od 8:00 - 14:30. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 2. W dniu zebrań z rodzicami od 16:00 - 18:00

 

Współpraca z rodzicami:

 • konsultacje indywidualne z rodzicami,
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym,
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych.

Współpraca z uczniami:

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego,
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia o pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami,
 • prowadzenie zajęć programów profilaktycznych,
 • konsultacje socjoterapeutyczne, mediacje rówieśnicze,
 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy.

Współpraca z nauczycielami:

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów,
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym,
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli,
 • kierowanie uczniów na konsultacje do poradni specjalistycznych, przy współpracy z rodzicami
 • i inne.

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami:

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,
 • Sąd Rejonowy, VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich,
 • Policja i Straż Miejska,
 • Domy Dziecka,
 • Opieka Społeczna,
 • i inne.

Pomocne strony dotyczące cyberprzemocy:

http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.kidprotect.pl/
http://www.szkolabezpiecznegointernetu.pl/
http://www.sieciaki.pl/
http://www.przedszkolaki.sieciaki.pl/
http://www.dyzurnet.pl/
http://www.onlinechildprotection.org/
http://www.chrondziecko.pl/
http://www.cyberprzemoc.pl/

Adresy przydatne dla ucznia:

http://www.narkomania.org.pl/
www.pogadaj.eu
www.strefamlodych.pl
www.helpline.org.pl
www.pomocdzieciom.sos.home.pl
www.ohpdlaszkoly.pl

WWW.pewnoscsiebie.info


Młodzieżowy Telefon Zaufania 116111
Pogotowie Dziecięce w Szczecinie, tel. 91/821-30-12
Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" w Szczecinie, tel. 91/988
Policyjny Telefon Zaufania w Szczecinie, tel. 91/488-55-17
Antynarkotykowy Telefon Zaufania 0801199990
Niebieska Linia, dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0 800 120 002 

Adresy przydatne dla rodzica:

www.narkomania.org.pl
www.men.gov.pl
www.pomocdzieciom.sos.home.pl
www.infor.pl
www.netochron.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Police, ul. Korczaka 27 
telefon: 91/317-67-29
faks: 91/317-67-29

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
OŚRODEK TERAPII DYSLEKSJI, 70-415 Szczecin, 
al. Jedności Narodowej 42 
tel. 91/48-91-747; 501 18 56 59

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
Szczecin, ul. Mączna 4

Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej, tel.91/8806443

Centrum Psychologiczno-Psychiatryczne

ul. Żołnierska 55,

tel. 91/48-76-070

Integracyjne Centrum Pracy A4e Polska
Szczecin, ul. Kaszubska 53/1, tel. 91/81-81-281

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Police, ul. Siedlecka 2A, pok. 435, IV piętro
Punkt Konsultacyjny tej Komisji:
- czynny codziennie w godz. 9:00–15:00, tel. 91/312–77–70

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
ul. Ostrowska 7, tel. 91/455–83–43 
- czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00

Gminne Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
Police, ul. Grunwaldzka 15, tel. 91/312–33-16,
czynne:
- poniedziałek godz. 8:00-13:00
- środa godz. 15:00-20:00
- piątek godz. 15:00-20:00

Bezpłatne porady prawne we wszystkich zakresach udzielane przez studentów V roku wydziałów prawniczych pod merytoryczną opieką zawodowych prawników z praktyką. 
Uwaga! Te porady prawne adresowane są do osób najmniej zamożnych, które nie mogą pozwolić sobie na odpłatne konsultacje prawnicze:
Klinika Prawa, Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29
tel. (22) 619 28 90, 619 90 11
Dni i godziny pracy biura:
Poniedziałki w godz. 15:30-18:30

Antynarkotykowy Telefon Zaufania -0801199990

Pomarańczowa Linia, dla Osób z Problemem Alkoholowym
- 800 140 068

Niebieska Linia, dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 800 120 002