Pracownicy w roku szkolnym 2016/2017
   
Klein Ewa Dyrektor
Polasik Romana Wicedyrektor
Włodarska Iwona Pedagog
   
Dydymska Anna Nauczyciel bibliotekarz, historii
Szydłowska Ewelina Nauczyciel bibliotekarz, chemii
Sąsiada Małgorzata Nauczyciel biologii
Suchy Danuta Nauczyciel biologii i chemii
Malendowicz Iwona Nauczyciel fizyki i informatyki
Nowak Barbara Nauczyciel fizyki, techniki
Ziółek Maciej Nauczyciel geografii
Bochen Wojciech Nauczyciel historii
Kaczorowska Justyna Nauczyciel języka angielskiego
Mazurkiewicz Bianka Nauczyciel języka angielskiego
Misztalska Ewa Nauczyciel języka angielskiego
Giza Alicja Nauczyciel języka niemieckiego
Spychała Rafał Nauczyciel języka niemieckiego
Przybynowska Agnieszka Nauczyciel języka polskiego
Szyndlarewicz Alicja Nauczyciel języka polskiego
Wojciechowicz Zbigniew Nauczyciel języka polskiego, etyki
Zielińska Urszula Nauczyciel języka polskiego
Kowalczyk Joanna Nauczyciel matematyki
Kowalewska Anna Nauczyciel matematyki
Olczykowska Zuzanna Nauczyciel matematyki
Socha Barbara Nauczyciel matematyki
Pyra Marta Nauczyciel muzyki
Nyczke- KLim Katarzyna Nauczyciel plastyki
ks.Gudełajski Marcin Nauczyciel religii
ks. Obst Paweł Nauczyciel religii
Mieczkowska Joanna Nauczyciel historii
Bednarek Ilona Nauczyciel wychowania fizycznego
Janczar Robert Nauczyciel wychowania fizycznego
Kowalska Marzena Nauczyciel wychowania fizycznego
Maślach Agnieszka Nauczyciel wychowania fizycznego
   
Gogarowska Lena Główny księgowy
Jastrzębska Jolanta Kierownik gospodarczy
Szymańska Wioletta Sekretarka
Bednarska Halina Pracownik obsługi
Boliński Dariusz Pracownik obsługi
Gutowski Wiesław Pracownik obsługi
Kiełkowska Elżbieta Pracownik obsługi
Rudniak Sylwia Pracownik obsługi
Sadowska Jolanta Pracownik obsługi
Suchecka Iwona Pracownik obsługi
Suszczewicz Jolanta Pracownik obsługi
Szulecka Lucyna Pracownik obsługi