Gimnazjum nr 1 w Policach powstało 1 września 1999r, na bazie Szkoły Podstawowej nr 4 w Policach w budynku przy ulicy Tanowskiej 14, którego historia ściśle wiąże się z dziejami miasta. Police powstały w IX wieku jako osiedle położone nad Łarpią. Do 1806 roku właścicielem miasta był Szczecin, który hamował jego rozwój. Nowa era w dziejach Polic nastąpiła w październiku 1939 roku, kiedy miasto zostało włączone do obszaru „wielkiego Szczecina” w z budową fabryki benzyny syntetycznej.

Zakłady budowało kilkanaście różnych przedsiębiorstw zatrudnionych w latach wojny, wiele tysięcy robotników przymusowych i jeńców wojennych zakwaterowanych w 5 obozach. Wtedy też zbudowano budynek biurowca Hydriewerke A.G.Politz w kształcie elipsoidalnym, który dzisiaj jest siedzibą szkoły.

Decyzję o przeznaczeniu budynku podjęto w 1951 roku, tworząc szkołę dla uchodźców z Grecji. 7 listopada 1952 roku w charakterystycznym budynku z czerwonej cegły nastąpiło oficjalne otwarcie szkoły. Szkoła miała charakter szkoły narodowościowej, bo w latach 1952-1955 uczęszczała do niej wyłącznie młodzież narodowości greckiej i macedońskiej. Od 1956 roku zaczęli do niej uczęszczać Polacy. Do 1960 roku lekcje odbywały się w trzech językach: polskim, grackim i macedońskim. Na wniosek rady pedagogicznej, w związku z trudnościami kadrowymi, od 1963 roku wszyscy uczniowie realizowali program szkoły polskiej.

Zajęcia sportowe odbywały się w 2 małych salach, dopiero w 2005 organ prowadzący podjął decyzję o budowie zaplecza sportowego.

W 10 rocznicę utworzenia Gimnazjum Uchwałą Rady Miejskiej w Policach szkole nadano imię „Polskich Noblistów” oraz ufundowano sztandar.

Obecnie w szkole uczy się 332 uczniów w 16 oddziałach. Są to warunki bardzo dobre w porównaniu z rokiem 1992 – w szkole było 1417 uczniów w 49 oddziałach